Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7608
Title: Психологічна компетентність як показник особистісної зрілості
Authors: Барінова, Ліна Яківна
Citation: Розквітання
Issue Date: 2014
Publisher: Принт Мастер
Keywords: соціальні зміни
суспільство
Series/Report no.: ;Вип. 7, С. 34-36.
Abstract: В умовах інтенсивних соціальних змін в суспільстві потреба в психологічно стійкій, гармонійній особистості, що адаптується в різних умовах життєдіяльності, все більш зростає.Сьогодні найважливішими універсальними особистісними якостями є такі як: гнучке креативне мислення, адаптивність, націленість на результат, відповідальність за себе і за інших, стресостійкість та ін. При цьому, суттєво збільшується значущість навичок самоорганізації і саморефлексії, міжособистісного спілкування (уміння встановлювати контакти і вирішувати міжособистісні конфлікти, налагоджувати взаємодію знавколишніми та ін.), планування своєї діяльності. Тобто, можна констатувати, що соціальні зміни диктують вимоги до формування і застосування в процесі життєдіяльності суб’єкта особливих особистісних конструктів, які можна об’єднати категорією «психологічна компетентність».
Description: Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". Вип. 7 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 24-26 квітня 2014 р. – Одеса, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7608
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34-36.pdf149.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.