Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7561
Title: Німецькі колонії Таврійської губернії в період революції 1917 року (за матеріалами газети "Южные ведомости")
Authors: Вінцковський, Тарас Степанович
Винцковский, Тарас Степанович
Vintskovskyi, Taras S.
Citation: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали V Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 24-25 квітня 2015 р.)
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Німецька колонія
Таврійська губернія
революція
Abstract: Реконструкція подій Української національної революції 1917 - 1921 pp. включає у себе осмислення найрізноманітніших зрізів епохи, котра стимулювала до життя не лише державо - чи націєтворчі процеси у середовищі окремих народів південно-західної частини колишньої Російської імперії (українці, біло¬руси поляки), глибинні зрушення у контексті ментальних та соціальних транс¬формацій, але й саморефлексії не найчисельніших етнічних груп щодо пошуку свого місця у нових суспільно-політичних і правових реаліях. До таких належа¬ли німецькі колоністи Таврійської губернії, які попри упосліджене становище внаслідок формування образу ворога в період Першої світової війни, стали по¬мітними учасниками суспільно-політичного життя регіону.
Description: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали V Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 24-25 квітня 2015 р.) / відп. ред.: М. І. Михайлуца ; НАН України, Ін-т історії України [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7561
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-44.pdf172.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.