Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7526
Title: Лексико-семантичні особливості онімного простору
Authors: Скляренко, Олексій Михайлович
Скляренко, Ольга Миколаївна
Скляренко, Ольга Николаевна
Skliarenko, Olha M.
Скляренко, Алексей Михайлович
Skliarenko, Oleksii M.
Citation: Скляренко О. М. Типологічна ономастика : у 5 кн. / О. М. Скляренко, О. М. Скляренко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2012. - Кн. 1 : Лексико-семантичні особливості онімного простору. – 2012.
Issue Date: 2012
Publisher: Астропринт
Keywords: ономастичні пролегомени
ономастична лексикологія
ономастичні етюди
Series/Report no.: ;Кн. 1
Abstract: Монографія «Типологічна ономастика»: Перша книга «Лексико-се-мантичні особливості онімного простору» — новий науковий напрям, започаткований одеськими фахівцями-ономастами канд. філол. наук Олексієм Михайловичем Скляренком та канд. філол. наук Ольгою Миколаївною Скляренко. В центрі уваги дослідження — вузлові проблеми типологічної ономастики (теоретичної ономастики). Порівняльне вивчення ономастичної сфери лексики у монографії відбувається за допомогою ономастичного мислення, ономастичних традицій і смаків, ономастичних ідей, які реалізуються, відбиваються в топонімії схожими або відмінними способами, підтверджують гіпотезу про ізоморфізм та аломорфізм у топонімії різних країн. Монографію побудовано на великому фактичному матеріалі сучасних географічних назв України, Росії, Білорусі, Великої Британії, США, Канади, Австралії, Німеччини, Франції, Італії та інших країн, що має важливе значення для славістики, романістики та германістики.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7526
Appears in Collections:Монографії РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tip_on.pdf281.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.