Recent Submissions

 • Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації 

  Аннєнкова, Ірина Петрівна; Вейланде, Л. В-В.; Железняк, Олексій Валерійович; Картель, Т. М.; Кузнецова, Н. В.; Нагорна, Н. В.; Павлова, В. В.; Прокофьєва, Л. Б.; Рябенко, Михайло Іванович; Цокур, Ольга Степанівна; Шуппе, Л. В.; Рябенко, Михаил Иванович; Riabenko, Mykhailo I.; Цокур, Ольга Степановна; Tsokur, Olha S. (ФОП Бондаренко О. М., 2018)
  У монографії представлено результати науково-дослідної роботи викладачів та пошукачів кафедри педагогіки ОНУ ім. I I. Мечникова, спрямованої на вияв особливостей сучасного стану та перспектив розвитку університетської ...
 • Артикли в сфере ономастики. Функционирование ономастических артиклей 

  Скляренко, Олексій Михайлович; Скляренко, Ольга Миколаївна; Скляренко, Алексей Михайлович; Скляренко, Ольга Николаевна; Skliarenko, Olha M. (Астропринт, 2016)
  Монография «Типологическая ономастика», книга третья «Артикли в сфере ономастики», часть 2 «Функционирование ономастических артиклей» — новое научное направление, начатое одесскими ономатологами — кандидатами филологических ...
 • Артикли в сфере ономастики. Теория ономастических артиклей. 

  Скляренко, Алексей Михайлович; Скляренко, Ольга Миколаївна; Скляренко, Олексій Михайлович; Skliarenko, Olha M. (Астропринт, 2015)
  Монография «Типологическая ономастика»: книга третья «Артикли в сфере ономастики»: часть 1. «Теория ономастических артиклей» — новое научное направление, начатое одесскими ономатологами — кандидатами филологических наук, ...
 • Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі 

  Скляренко, Олексій Михайлович; Скляренко, Ольга Миколаївна; Скляренко, Ольга Николаевна; Skliarenko, Olha M. (Астропринт, 2013)
  Монографія «Типологічна ономастика»: Книга друга «Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі» — новий науковий напрям, започаткований одеськими фахівцями-ономастами — кандидатами філологічних наук, доцентами Олексієм ...
 • Energietheorie des Sprechens 

  Taranets, Valentyn H. (Roderer, 1997)
  Die phonetischen Veranderungen, die sich in den verschiedenen Perioden der Sprachentwicklung abgespielt haben, ziehen immer wieder die Aufmerksam-keit der Forschung auf sich. Es ist eine reizvolle Aufgabe, zu erforschen, ...
 • Українці: етнос і мова 

  Таранець, Валентин Григорович (Нац. акад. держ. управління при Президентові України, Одеський регіональний ін-т держ. управління, 2013)
  Проблема походження українців розглядається в світлі слов’янського етногенезу, що дає можливість звернутися до витоків давнього українського етносу та його мови. В основі нашого розгляду знаходиться концепція конвергенційного ...
 • Трипільський субстрат: Походження давньоєвропейських мов 

  Таранець, Валентин Григорович (Одеського регіонального ін-ту держ. управління при Нац. акад. держ. управління при Президентові України, 2009)
  У монографії розглядається проблема впливу Трипільського мовного субстрату на давньоєвропейські мови, носії яких, залишивши свою прабатьківщину в Анатолії на Близькому Сході, переселились зі сторони Східного Кавказу в ...
 • Діахронія мови 

  Таранець, Валентин Григорович (Друкарський дім, 2008)
  У науковій збірці проф. Таранця В.Г поміщені численні його статті, які вийшли у різних виданнях протягом 20 років. Всіх їх об’єднує одна тематика – дослідження в галузі діахронії, перш за все в германських та слов’янських ...
 • Походження поняття числа i його мовної реалiзацiї (до витокiв iндоєвропейської прамови) 

  Таранець, Валентин Григорович (Астропринт, 1999)
  Виходячи з фактів iндоєвропейських i iнших мов, у монографiї робиться спроба вирiшити проблему числа шляхом глибокої реконструкцiї. Використанi також результати досліджень в областi антропологiї, етнографiї, археологiї, ...
 • Арії. Слов’яни. Руси: Походження назв Україна і Русь 

  Таранець, Валентин Григорович (Нац. акад. держ. управління при Президентові України, 2004)
  У монографії розглядається походження назв Україна і Русь, визначається їх співвіднесеність з етнонімами, що характеризували окремі слов’янські племена – укри і руги (руси). Аналіз зроблено на фоні розвитку лексико-семантичних ...
 • Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) 

  Таранець, Валентин Григорович (КП ОМД, 2015)
  У монографії розглядається проблема автентичності давньої пам’ятки «Влескниги» з позицій проявлення в ній системних особливостей слов’янських мов, зокрема їхніх фонетико-семантичних характеристик. Аналіз показав, що в ...
 • Лексико-семантичні особливості онімного простору 

  Скляренко, Олексій Михайлович; Скляренко, Ольга Миколаївна; Скляренко, Ольга Николаевна; Skliarenko, Olha M. (Астропринт, 2012)
  Монографія «Типологічна ономастика»: Перша книга «Лексико-се-мантичні особливості онімного простору» — новий науковий напрям, започаткований одеськими фахівцями-ономастами канд. філол. наук Олексієм Михайловичем Скляренком ...