Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7400
Title: Організація обліку на позабалансових рахунках підприємств
Authors: Панич, Світлана Петрівна
Панич, Светлана Петровна
Panych, Svitlana P.
Citation: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса
Issue Date: 2014
Publisher: Астропринт
Keywords: бухгалтерський облік
система рахунків
єдина класифікація рахунків
Series/Report no.: ;C. 272-274.
Abstract: Різноманітність об’єктів бухгалтерського обліку вимагає розробки оптимальної методики їх відображення в обліку, яка базується на використанні найбільш зручної системи рахунків. Дослідження класифікацій рахунків бухгалтерського обліку в наукових джерелах підтвердило складність їх застосування на практиці. Так, автори виділяють 14 ознак і 98 видів облікових рахунків. З метою усунення перевантаженості класифікацій рахунків та нерозвиненості їх позабалансової частини, а також для створення бази розробки найбільш доцільної методики бухгалтерського обліку на позабалансових рахунках, запропоновано використання єдиної класифікації рахунків за ознакою відношення до балансу з виділенням балансових, небалансових та позабалансових рахунків [4, с. 141].
Description: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса / відп. ред.: І. С. Канзафарова, А. О. Нігреєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7400
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
С. 272-274.pdf65.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.