Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7368
Title: Особливості правового регулювання відповідальності за договором залізничного перевезення вантажів
Other Titles: Особенности правового регулирования ответственности по договору железнодорожной перевозки багажей
Authors: Канзафарова, Ілона Станіславівна
Канзафарова, Илона Станиславовна
Kanzafarova, Ilona S.
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: залізнничне перевезення вантажів
обмежена відповідальність перевізника
конкуренція в підприємницькій діяльності
железнодорожная перевозка багажей
ограниченная ответственность перевозчика
конкуренция в предпринимательской деятельности
Series/Report no.: ;№ 3.
Abstract: Стаття містить результати теоретичного дослідження проблеми відповідальності сторін за договором залізничного перевезення вантажів. Особлива увага приділяється аналізу норм чинного законодавства України, які регулюють цивільно правову відповідальність за цим договором. Визначені та охарактеризовані змістові недоліки вищевказаних норм. Обгрунтовано недоцільність існування інституту обмеженої відповідальності перевізника.
Определена правовая природа договора железнодорожных перевозок грузов как договора присоединения. Представлен анализ норм действующего законодательства Украины, которые регулируют ответственность контрагентов за нарушение договорных обязательств. Обоснована нецелесообразность существования института ограниченной ответственности перевозчика.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7368
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-34.pdf97.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.