Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/735
Title: Поліморфози клітин чоловічих генеративних стуктур пшениці, жита та їх гібридів F1 за кількістю ядерець на різних стадіях мікроспорогенезу
Other Titles: Полиморфизм клеток мужских генеративных структур пшеницы, ржи и гибридов F1 по колличеству ядышек на разных стадиях микроспорогенеза
Authors: Алєксєєва (Трочинська), Тетяна Григорівна
Алексеева (Трочинская), Татьяна Григорьевна
Alieksieieva (Trochynska), Tetiana H.
Citation: Вісник Одеського національного університету=Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2008
Publisher: Астропринт
Keywords: ядерце
пшениця
жито
пшенично-житні гібриди
мікроспорогенез
ядрышко
пшеница
рожь
пшенично-ржаные гибриды
микроспорогенез
стадии
nucleolus
wheat
rye
wheat-rye hybrids
microsporogenesis
stage
Series/Report no.: Біологія;Т. 13, вып. 14, С. 95-102
Abstract: У клітинах чоловічих генеративних структур п’яти сортів м’якої озимої пшениці, озимого жита та їх гібридів F1 досліджували кількість ядерець в ядрах на п’яти етапах мікроспорогенезу. Виявлені суттєві видоспецифічні та сортоспецифічні відмінності за досліджуваним каріометричним показником. В клетках мужских генеративных структур пяти сортов мягкой озимой пшеницы, озимой ржи и их гибридов F1 изучали количество ядрышек в ядрах на пяти этапах микро - Кількість ядерець в ядрах клітин чоловічих генеративних структур злаків спорогенеза. Для исследуемого кариометрического признака выявлены существенные видо- и сортоспецифические различия.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2008. - Том 13, Вип.14: Сер. "Психологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/735
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vest_Biol_08_14_95-102+.pdf90.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.