Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7340
Title: Правове регулювання охорони праці у проекті Трудового кодексу України
Authors: Потопахіна, Ольга Миколаївна
Потопахина, Ольга Николаевна
Potopakhina, Olha M.
Citation: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса
Issue Date: 2014
Publisher: Астропринт
Keywords: охорона праці
стаття 153
КЗпП України
Series/Report no.: ;С. 180-182.
Abstract: Норми про охорону праці містяться у главі XI «Охорона праці» чинного КЗпП України. Право на здорові і безпечні умови праці закріплено у числі основних трудових прав працівників (ст. 2). Цьому праву кореспондує обов’язок власника або уповноваженого ним органу неухильно додержуватися законодавства про працю і правил охорони праці, поліпшувати умови праці та побуту працівників (ст. 141). Статтею 153 на власника або уповноважений ним орган покладається забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці [1, ст. 375]. Окремі глави XII «Праця жінок» і XIII «Праця молоді» містять норми про охорону праці жінок і молоді. Однак у КЗпП України відсутнє законодавче визначення охорони праці.
Description: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса / відп. ред.: І. С. Канзафарова, А. О. Нігреєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7340
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
С. 180-182.pdf97.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.