Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7339
Title: Форми шлюбу за законодавством зарубіжних країн: історичний аспект
Authors: Пилипенко, Юлія Олексіївна
Пилипенко, Юлия Алексеевна
Pylypenko, Yuliia O.
Citation: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса
Issue Date: 2014
Publisher: Астропринт
Keywords: форми шлюбу
юридичні наслідки
історичний аспект
Series/Report no.: ;C. 178-180.
Abstract: В теорії права під формою шлюбу розуміють встановлений законом спосіб його укладення [1]. Під дією історичних чинників різні форми шлюбу змінювали одна одну, іноді періодично скасовуючи дію попередньої, а іноді допускаючи поєднання. Ще за часів римського права шлюб розглядався, в першу чергу, як договір або проста згода — «несомненность согласия на брак вступающих в него (consensus facit nuptias)» [2]. Проте сама по собі згода була скоріше матеріальною умовою для укладання шлюбного союзу. Що ж до безпосередньої форми шлюбу, то римське право все ж таки передбачало здійснення певних ритуалів — активних дій, спрямованих на настання такого юридичного наслідку, як шлюб. Одна з них передбачала святкову про-цедуру «confarreatio» у релігійній формі — за участю жерців та з жертвоприношенням. Пізніше правового значення набула так звана цивільна форма шлюбу, що мала ряд формальних ознак: шлюб укладався в присутності свідків з передачею подарунків, показовим відведенням нареченої у дім нареченого.
Description: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса / відп. ред.: І. С. Канзафарова, А. О. Нігреєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7339
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
С. 178-180.pdf117.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.