Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7228
Title: Законодавче закріплення загальних засад призначення покарання
Other Titles: Законодательное закрепление общих начал назначения наказания
Authors: Сторчак, Ніна Анатоліївна
Сторчак, Нина Анатолиевна
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2009
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: загальні засади призначення покарання
спеціальні правила призначення покарання
нормативність
суддівський розсуд
принципи призначення покарання
общие начала назначения наказания
специальные правила назначения наказания
нормативность
судейское усмотрение
принципы назначения наказания
Series/Report no.: ;Вип. 11.
Abstract: В роботі досліджується нормативний вираз загальних засад призначення покарання, його значення для теорії, законодавства та практики його застосування, при цьому враховується історія законодавчого закріплення загальних засад, міжнародний та зарубіжний досвід, дані судової статистики, а також розглядається можливість вдосконалення норм національного закону стосовно цих засад.
Проведенный анализ вопросов, связанных с законодательным закреплением общих начал назначения наказания, в том числе исторического аспекта, предоставил возможность определить роль нормативного выражения этих начал в теории, законе и практике, разграничить общие начала и специальные правила назначения наказания и рассмотреть возможность усовершенствования нормативной формы общих начал.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7228
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141-14ф6.pdf189.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.