Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7224
Title: Латентність злочинів проти безпеки праці
Other Titles: Латентность преступлений против безопасности труда
Authors: Козерацька, Олена Сергiївна
Козерацкая, Елена Сергеевна
Kozeratska, Olena S.
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2009
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: латентна злочинність
охорона праці
виробничий травматизм
природна латентність
штучна латентність
цивільно-правовий договір підряду
інформаційно-порівняльний метод
латентная преступность
охрана труда
производственный травматизм
природная латентность
искуственная латентность
гражданско-правовой договор подряда
информационно-сравнительный метод
Series/Report no.: ;Вип. 11.
Abstract: В умовах побудови правової держави особливо актуальним стає питання про формування режиму законності, запобігання і профілактики правопорушень. Програми боротьби із злочинністю мали б великий коефіцієнт корисності, якби включали заходи щодо попередження латентності окремих категорій і видів злочинів. У статті досліджуються чинники, які сприяють латентності злочинів проти безпеки праці, пропонується комплекс заходів, спрямованих на їх нейтралізацію, а також методика по виявленню прихованих злочинів.
В условиях построения правового государства особенно актуальным становится вопрос о формировании режима законности, пресечения и профилактики правонарушений. Программы борьбы с преступностью обладали бы большим коэффициентом полезности, если бы включа¬ли меры по предупреждению латентности отдельных категорий и ви¬дов преступлений. В статье исследуются факторы, способствующие латентности преступлений против безопасности труда, предлагается комплекс мер, направленных на их нейтрализацию, а также методика по выявлению скрытых преступлений.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7224
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117-123ф.pdf213.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.