Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7165
Title: Правове регулювання обмежень щодо розпорядження землею іноземними громадянами
Authors: Дмитренко, А. М.
Citation: П'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 150-річчя Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, 22 травня 2015 р.)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: іноземні громадяни
земля
Series/Report no.: ;С. 312-317.
Abstract: У юридичній літературі висвітлення проблематики обмежень розпорядження землею на праві власності здійснювалося побічно, тобто при дослідженні науковцями інших проблем правового регулювання відносин власності на землю. Тому у більшості випадків таке висвітлення носило фрагментарний характер і стосувалося переважно суб’єктів і об’єктів правовідносин власності на землю та розпорядчих дій землевласника. Тому виникає необхідність проведення системного аналізу обмежень розпорядження землею на праві власності іноземними громадянами.
Description: П'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 150-річчя Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, 22 травня 2015 р.) / відп. ред.: І. С. Канзафарова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2015 .
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7165
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312-317.pdf124.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.