Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7159
Title: Цивільно-правова сутність та співвідношення категорій «шкода» та «збитки»
Authors: Федорко, Марина Сергіївна
Федорко, Марина Сергеевна
Fedorko, Maryna S.
Citation: П'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 150-річчя Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, 22 травня 2015 р.)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 242-246.
Abstract: Проблема розуміння сутності та співвідношення категорій «шкода», «збитки», «ущерб» (рос.) не є новою, проте її актуальність не втрачається й сьогодні. Наразі і в законодавстві, і в науковій літературі відсутня єдність щодо розуміння зазначених категорій. Проте їх розмежування та однозначна юридична кваліфікація дозволять забезпечити ефективне застосування законодавства при захисті майнових прав та інтересів учасників цивільного обороту.
Description: П'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 150-річчя Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, 22 травня 2015 р.) / відп. ред.: І. С. Канзафарова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2015 .
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7159
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
242-246.pdf161.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.