Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7030
Title: Вплив залізодефіцитної анемії на вільнорадикальні процеси в органах щурів
Other Titles: State of free peroxide lipid in rats with iron anemia
Authors: Чекальова, Т. С.
Дроздовська, О. М.
Рустамова, А. О.
Чернадчук, Сніжана Сергіївна
Chekalova, T. S.
Drozdovska, O. M.
Rustamova, A.
Chernadchuk, Snizhana S.
Чернадчук, Снежана Сергеевна
Citation: Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених
Issue Date: 2015
Publisher: Репозитарій наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова
Keywords: залізодефіцитна анемія
дієновий кон’югат
Шифф
малоновий диальдегід
Series/Report no.: ;С. 8.
Abstract: Залізодефіцитна анемія патофiзiологiчно супроводжується синдромом гiпоксiї. Пошкоджуюча дія гіпоксії при ЗДА характеризується лавиноподібним накопиченням недоокиснених продуктів з появою високотоксичних вільних радикалів. Метою даного дослідження було вивчення вмісту ДК (дієнових кон’югатів), ШО (основ Шиффа) та МДА(малонового диальдегіду) в різних органах щурів при анемії.
Description: Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. – Одеса : Репозитарій наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7030
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf85.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.