Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6920
Title: Language in context of intercultural communication: transition from Hellenization to Westernization/Americanization
Other Titles: Мова в контексті міжкультурної комунікації: перехід від еллінізації до вестернізації/американізації
Authors: Snigovska, Oksana V.
Сніговська, Оксана Володимирівна
Citation: «The Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics». Proceedings of the Conference (February 10, 2015)
Issue Date: 2015
Publisher: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH
Keywords: еллінізація
вестернізації/американізації
міжкультурна комунікація
Series/Report no.: ;С. 177-181.
Abstract: Формування міжнародних ринків, збільшення потоків мігрантів і туристів, утворення транс-, інтер-, наднаціональних політичних, економічних інститутів об’єднують народи і країни у певну глобальну цілісність. Найпотужніші процеси глобалізації генерують не тільки значні переваги, а й водночас уміщують небачені раніше небезпечності «придушення», нівелювання національних культур та традицій. Одні вчені стверджують, що «процеси глобалізації відображають єдиний світовий поступальний розвиток у результаті загального визнання західних економічних, суспільно-політичних і культурних моделей як найкращих із можливих. Інші пов’язують їх з експансією західної моделі суспільства і присто- суванням світу до цієї моделі» 1. Відтак, стратегічною умовою соціокультурної інтеграції має виступати принцип взаємозбагачення культур при збереженні їх самобутності й цілісності.
Description: «The Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics». Proceedings of the Conference (February 10, 2015). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6920
Appears in Collections:Статті та доповіді ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
177-181.pdf155.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.