Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6881
Title: Етнопсихологічна готовність політологів-міжнародників до професійної діяльності в умовах міжетнічної напруженості
Authors: Сніговська, Оксана Володимирівна
Малахіті, Андрій Васильович
Citation: Український психолого-педагогічний науковий збірник: науковий журнал
Issue Date: 2014
Publisher: ГО «Львівська педагогічна спільнота»
Keywords: міжетнічна напруженість
фахівці з міжнародних відносин
етнопсихологічна готовність до професійної діяльності
межэтническая напряженность
специалисты международных отношений
этнопсихологическая готовность к профессиональной деятельности
interethnic tension
International Relations Specialists
ethnopsychological readiness for professional activity
Series/Report no.: ;№ 2(02), С. 130-135.
Abstract: У статті розглядається феномен міжетнічної напруженості як динамічний процес, що характеризується змінами психологічного стану етнічних груп, які взаємодіють, а також підкреслюється нагальна потреба у формуванні етнопсихологічної готовності майбутніх фахівців із міжнародних відносин до міжетнічної взаємодії у надзвичайних ситуаціях політичної нестабільності.
В статье рассматривается феномен межэтнической напряженности как динамичный процесс, характеризующийся изменениями психологического состояния взаимодействующих этногрупп, а также подчеркивается насущная необходимость формирования этнопсихологической готовности будущих специалистов международных отношений к межэтническому взаимодействию в чрезвычайных ситуациях политической нестабильности.
The article considers the phenomenon of interethnic tension as a dynamic process characterized by chang- es in the psychological state of interacting ethnic groups; also the urgent need of the formation of ethnopsychological readiness of the future International Relations Specialists for interethnic cooperation in emergency situations of political instability is emphasized.
Description: Український психолого-педагогічний науковий збірник: науковий журнал
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6881
Appears in Collections:Статті та доповіді ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
130-135.pdf198.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.