Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6847
Title: Необхідність уніфікації обставин, які враховуються при призначенні позбавлення волі
Other Titles: Необходимость унификации обстоятельств, учитываемых при назначении лишения свободы
Authors: Сторчак, Ніна Анатоліївна
Сторчак, Нина Анатольевна
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2010
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: призначення позбавлення волі
ступінь тяжкості злочину
особа винного
пом'якшуючі обставини
обтяжуючі обставини
назначение лишения свободы
степень тяжести преступления
личность виновного
смягчающие обстоятельства
отягчающие обстоятельства
Series/Report no.: ;Вип. 12.
Abstract: В статті досліджуються прояви суддівського суб'єктивізму при призначенні позбавлення волі на підставі загальних засад призначення покарання, встановлюються причини такого суб'єктивізму та можливі шляхи уніфікації обставин, які беруться до уваги при призначенні покарання.
В ходе исследования практики судов по применению лишения свободы установлены конкретные проявления судейского усмотре¬ния при учете общих начал назначения наказания, субъективные и объективные причины их существования, а также возможные пути унификации обстоятельств, учитываемых при назначении лишения свободы.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6847
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
233-238ф.pdf323.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.