Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6804
Title: До питання про зміст та суб'єктів корупції за новим антикорупційним законодавством України
Other Titles: К вопросу о содержании и субъектах коррупции по новому антикоррупционному законодательству Украины
Authors: Асєєв, Р. О.
Асеев, Р. А.
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2010
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: корупція
хабарництво
відповідальність юридичних осіб
кримінальне законодавство
коррупция
взяточничество
ответственность юридических лиц
уголовное законодательство
Series/Report no.: ;№ 12.
Abstract: В статті проаналізовано визначення корупції та суб'єктів корупційних правопорушень за новим антикорупційним законодавством. Зазначено, що визначення поняття "корупція" є предметом дискусії як в теорії права, так і в законодавстві. Зроблено висновок, що зміст поняття корупції не відповідає її сутності, а розширення кола суб'єктів корупційних правопорушень на даному етапі є передчасним.
В статье проанализировано определение коррупции и субъектов коррупционных правонарушений по новому антикоррупционному законодательству. Отмечается, что определение понятия "коррупция" является предметом дискуссии как в теории права, так и в законодательстве. Сделан вывод, что содержание понятия коррупции не отвечает ее сущности, а расширение круга субъектов коррупционных правонарушений на данном этапе является преждевременным.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6804
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
143-148ф.pdf325.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.