Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6792
Title: Інститут покарання у вірменських общинах на українських землях Великого князівства Литовського
Other Titles: Институт наказания в армянских общинах на украинских землях Великого княжества Литовского
Authors: Єпур, Максим Вікторович
Епур, Максим Викторович
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2010
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: злочин
покарання
Велике князівство Литовське
вірменська община
вірменська община
преступление
наказание
Великое княжество Литовское
армянская община
Судебник Мхитара Гоша
Series/Report no.: ;Вип. 12.
Abstract: У статті досліджується інститут покарання у вірменському праві другої половини XIV-XVI ст., коли більшість українських земель перебувала у складі Великого князівства Литовського. У своїй діяльності суд керувався Судебником Мхітара Гоша (кінець XII — початок XIII ст.), який у 1519 р. офіційно було затверджено як джерело права для мешканців вірменських громад. Характеризуються види злочинів та покарань. Зроблено висновок про автономний характер вірменського права у системі права Великого князівства Литовського.
В статье исследуется институт наказания в армянском праве второй половины XIV-XVI вв., когда большинство украинских земель находилось в составе Великого княжества Литовского. В своей деятельности суд руководствовался Судебником Мхитара Гоша (конец XII — начало XIII вв.), который в 1519 г. официально был утвержден как источник права для жителей армянских общин. Характеризуются виды преступлений и наказаний. Сделан вывод об автономном характере армянского права в системе права Великого княжества Литовского.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6792
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65-68ф.pdf162.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.