Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6786
Title: Історія України та козацтва XVI - XVIII століть у відображенні французьких раритетів Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова
Authors: Тоцький, Павло Микитович
Citation: Libra: збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: рідкісні видання
«Історія війни козаків проти Польщі» П’єр Шевальє
«Літопис Малоросії» Жана Бенуа Шерера
французькі багатотомні універсальні історії
Жак-Огюст де Ту
Series/Report no.: ;Вип. 3.
Abstract: Предметом наукового аналізу автора є свідчення французьких істориків ранньомодерного часу стосовно політичної еволюції українських земель та козацтва XVI -XVIIІ cт. На основі французьких раритетів Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І.Мечникова прослідковуються деякі характерні риси процесу державотворення України, розвитку військово-політичної ситуації вказаного періоду в контексті системи міжнародних відносин Східної Європи. Особливу увагу приділено формуванню образу козацтва у історіографії та політичній думці Франції.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6786
Appears in Collections:Libra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
97-105.pdf150.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.