Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6771
Title: Рец. на: Скляренко О., Скляренко О. ТИПОЛОГІЧНА ОНОМАСТИКА : У 5 кн. Кн. 2 : ОНОМАСТИЧНИЙ СЛОВОТВІР У ТИПОЛОГІЧНОМУ РАКУРСІ. Одеса : Астропринт, 2013. — Кн. 2. — 408 с.
Authors: Лучик, В.
Citation: Мовознавство. Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства ім. О.О. Потребні та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України
Issue Date: 2014
Publisher: Академперіодика
Series/Report no.: ;№3. - С. 89-92.
Abstract: Зародження й становлення ономастики, як і мовознавства загалом, відбувається в межах вивчення однієї мови. Однак логіка розвитку сучасної ономастичної науки, накопичений матеріал, теоретичні та лексикографічні праці в різних країнах спонукають до поступового переходу від описового й порівняльно-історичного дослідження власних назв окремої мови до їх зіставного (типологічного) та загальномовознавчого аналізу з метою виявлення універсального, подібного і відмінного на різних структурних рівнях. І якщо в зарубіжній ономастиці цей напрям уже протягом кількох десятиліть розвивається досить продуктивно, то в українській відповідних системних праць майже не було, хоч різного роду тематичні розвідки з’являлися досить регулярно. На цьому тлі видання фундаментальної монографії Олексія та Ольги Скляренків «Типологічна ономастика» в 5-ти книгах, дві з яких уже побачили світ, без перебільшення є знаковою подією, аналогів якій у слов’янській ономастиці немає.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6771
Appears in Collections:Статті та доповіді ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luchik.pdf78.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.