Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6764
Title: Освітні технології в системі вищої освіти України: соціологічний аналіз
Other Titles: Образовательные технологии в системе высшего образования Украины: социологический анализ
Educational technologies in higher education in Ukraine: a sociological analysis
Authors: Крапива, Ірина Валентинівна
Крапива, Ирина Валентиновна
Krapyva, Iryna
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2013
Publisher: Астропринт
Keywords: соціальна технологія
модернізація вищої освіти
Болонський процес
технологія працевлаштування випускників
социальная технология
модернизация высшего образования
Болонский процесс
внешнее независимое оценивание
технология трудоустрой¬ства выпускников
social technology
the modernization of higher education
the Bologna process
External Independent Evaluation
technology of Universities’ Graduates Employment
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 18, Вип. 3 (19), С. 53-62.
Abstract: В статті представлений соціологічний аналіз двох освітніх технологій, які набули статусу соціально значимих в Україні (Зовнішнього незалежного оцінювання та залучення України до Болонського процесу), показаний їх вплив на модернізацію української системи вищої освіти. Показана необхідність впровадження в країні технології працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.
В статье представлен социологический анализ двух образовательных технологий, которые получили статус социально значимых в Украине (Внешнего независимого оценивания и присоединения Украины к Болонскому процессу), показано их влияние на модернизацию украинской системы высшего образования. Показана необходимость внедрения в стране технологии трудоустройства выпускников высших учебных заведений
There are presented in the article a sociological analysis of two educational techno¬logies that have significant social status in Ukraine (External Independent Evaluation and Ukraine’s accession to the Bologna process), showing their impact on the modern¬ization of the Ukrainian higher education system. There are shown the necessity of introducing the technology of Universities’ Graduates Employment.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6764
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53-62ф.pdf257.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.