Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6756
Назва: Контекстність вищої освіти як чинник гуманітарної та міжнародної безпеки: до постановки проблеми
Інші назви: Контекстность высшего образования как фактор гуманитарной и международной безопасности: к постановке проблемы
The contextuality of higer education as a factor of humanitarian and international security: formulization of the problem
Автори: Коваль, Ігор Миколайович
Подшивалкіна, Валентина Іванівна
Мосійчук, Тамара Євгенівна
Коваль, Игорь Николаевич
Подшивалкина, Валентина Ивановна
Мосийчук, Тамара Евгеньевна
Koval, Ihor M.
Podshyvalkina, Valentyna I.
Mosiichuk, Tamara Ye.
Бібліографічний опис: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Дата публікації: 2013
Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: вища освіта
постіндустріальне суспільство
наукова парадигма
соціогуманітарні ризики
небезпеки
высшее образование
постиндустриальное общество
научная парадигма
социогуманитарные риски
опасности
higher education
post-industrial society
the scientific paradigm
socio-humanitarian risks
dangers
Серія/номер: Соціологія і політичні науки;Т. 18, Вип. 3 (19), С. 9-20.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуті проблеми вищої освіти в класичних університетах, що пов’язані з ризиками і небезпеками сучасного інформаційного суспільства і зі зміною наукових парадигм. Показано роль не тільки внутрішніх, але і зовнішніх контекстів у реформуванні вищої освіти в Україні. Намічені шляхи міждисциплінарного дослідження проблем соціогуманітарної і між¬народної безпеки
В статье рассмотрены проблемы высшего образования в классических университетах, связанные с рисками и опасностями современного информационного общества и сменой научных парадигм. Показана роль не только внутренних, но и внешних контекстов в реформировании высшего образования в Украине. Намечены пути междисциплинарного исследования проблем социогуманитарной и международной безопасности.
In this article the problems of higher education in classical universities, which are determined by the risks and dangers of the modern information society and by the change of research paradigms, are analyzed. The role of internal and external contexts of modern higher education reform are shown. The ways of interdisciplinary research of socio-humanitarian and international security problems are designated.
Опис: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2013.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6756
Інші ідентифікатори: УДК 316.6:37
Розташовується у зібраннях:Міжнародні та політичні дослідження

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
9-20a.pdf234.61 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.