Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6487
Title: Причини підписання женевської ядерної угоди з Іраном у листопаді 2013 р.: теоретичний аспект
Authors: Чебан, Олександр Якович
Чебан, Александр Яковлевич
Cheban, Oleksandr Y.
Issue Date: 2014
Keywords: ядерна програма
ядерна зброя
Іран
теорія міжнародних відносин
Женевська ядерна угода
ядерная программа
ядерное оружие
Иран
теория международных отношений
Женевское ядерное соглашение
nuclear program
nuclear weapons
Iran
international relations theory
Geneva nuclear deal
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 19, Вип. 2(21), С. 104-113.
Abstract: У статті аналізуються причини, які спонукали Іран підписати у листопаді 2013 р. у Женеві тимчасову угоду про обмеження своєї ядерної програми, яка тривалий час була одним із головних джерел нестабільності у світі. Причини підписання Іраном та шісткою міжнародних посередників Женевської ядерної угоди розглядаються у статті крізь призму теорії між народних відносин, окремі напрями якої пояснюють, чому держави набувають або відмовляються від набуття ядерної зброї.
В статье анализируются причины, которые побудили Иран подписать в ноябре 2013 г. в Женеве временное соглашение об ограничении своей ядерной программы, которая долгое время была одним из главных источников нестабильности в мире. Причины подписания Ираном и шестеркой международных посредников Женевского ядерного соглашения рассматриваются в статье через призму теории международных отношений, отдельные направления которой объясняют, почему государства приобретают либо отказываются от приобретения ядерного оружия.
The article examines the reasons of why Iran signed interim Geneva nuclear deal in November 2013. This deal limited the development of Iranian nuclear program which had been one of the main sources of international concerns for a long time. The reasons of signing the Geneva nuclear deal by Iran and six international mediators are exam¬ined in the article in the context of international relations theory. Some divisions of this theory explain why states obtain or give up nuclear weapons.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6487
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104-113a.pdf195.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.