Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6377
Title: Традиційне весілля молдован Буджака у середині ХІХ ст.
Other Titles: Традиционная свадьба молдаван Буджака в середине ХІХ в.
Wedding ceremonialism of Moldavians of Budzhak in the middle of the ХІХ c.
Authors: Петрова, Наталя Олександрівна
Петрова, Наталья Александровна
Petrova, Natalia O.
Citation: Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
Issue Date: 2011
Publisher: СПД-ФО Бровкін О.В.
Keywords: молдовани
весільний обряд
Буджак
атрибути
молдаване
свадебный обряд
Буджак
атрибуты
Moldavians
a wedding ceremony
Budzhak
attributes
Series/Report no.: ;Вип. 6, С. 47-53.
Abstract: Весільна обрядовість молдован у ХІХ ст., її структурні компоненти, обрядова атрибутика є одним з маловивчених аспектів в галузі традиційної культури. Публікації авторів ХІХ ст. дають підстави зробити висновки про те, що весільна обрядовість молдован Буджака складалася з трьох весільних циклів: передвесільного, власневесільного і післявесільного. В кожному з цих циклів репрезентовані обрядові дії санкціонуючого характеру, виконання яких супроводжувалися використанням тих чи інших обрядових атрибутів.
Свадебная обрядность молдаван ХІХ в., её структурные компоненты, обрядовая атрибутика являются одним из малоизученных аспектов традиционной культуры. Публикации авторов ХІХ в. дают основания сделать выводы о том, что свадебный обряд молдаван Буджака состоял из трёх циклов: предсвадебного, собственно свадьбы и послесвадебного. В каждом из них представлены обрядовые действия санкционирующего характера, выполнение которых сопровождалось использованием обрядовых атрибутов.
Wedding ceremonialism of Moldavians ХІХ century, its structural components, ceremonial attributes are one of little studied aspects of traditional culture. Publications of authors ХІХ give century the grounds to draw conclusions that the wedding ceremony of Moldavians of Budzhak consisted of three cycles: prewedding, actually weddings and after-wedding. In each of them ceremonial actions of the authorizing character which performance was accompanied by use of ceremonial attributes are presented.
Description: Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва . – Одеса, 2011.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6377
Appears in Collections:Чорноморська минувшина

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47-53.pdf271.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.