Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6308
Title: «Biblio-Колегіум»: нові інформаційні можливості для наукового середовища бібліотекарів
Other Titles: «Biblio-Колегіум»: новые информационные возможности для научного сообщества библиотекарей
«Biblio-Collegium»: new information opportunities to the scientific community between librarians
Authors: Зайченко, Алла Вікторівна
Зайченко, Алла Викторовна
Zaichenko, Аlla V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: електронний журнал
Open Journal Systems
Наукова бібліотека
электронный журнал
Научная библиотека
electronic journal
Scientific Library
Series/Report no.: Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство;Т. 19, вип. 2 (12)
Abstract: Дане повідомлення містить у собі інформацію про інноваційні можливості та технічні характеристики заснованого Науковою бібліотекою ОНУ сайту електронного міні-журналу «Biblio-Колегіум», в якому публікуються матеріали секції «Бібліотечно-бібліографічна справа», що є невід’ємною частиною щорічної Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Данное сообщение содержит в себе информацию об инновационных возможностях и технических характеристиках основанного Научной библиотекой ОНУ сайта электронного мини-журнала «Biblio-Колегіум», где публикуются материалы секции «Библиотечно-библиографическое дело», которая является неотъемлемой частью ежегодной Отчетной научной конференции профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.
This message contains information about the innovative possibilities and specifications characteristic of the site of an electronic mini-journal «Biblio -Collegium», which was based by Scientific Library of the Odesa I. I. Mechnikov National University. Mini-journal contains materials of reporting scientific conference of teaching staff and scientific workers of the Odesa I. I. Mechnikov National University, section “Library studies and Bibliography”.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6308
Appears in Collections:Бібліотечний Меркурій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161-164.pdf479.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.