Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6261
Title: Принцип stare decisis у міжнародному праві
Authors: Нігреєва, Олена Олександрівна
Нигреева, Алена Александровна
Nihreieva, Olena O.
Citation: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (26-28 листоп. 2014 р., м. Одеса)
Issue Date: 2014
Publisher: Асторпринт
Keywords: stare decisis
міжнародне право
Series/Report no.: ;С. 72-75.
Abstract: Міжнародному праву властиві багато суперечок та невирішених запитань як теоретичного, так і практичного характеру. Але одним із найбільш складних та водночас важливих є питання щодо джерел міжнародного права, що, у свою чергу, зачіпає ще більш значиму сферу — сферу міжнародної правотворчості. Одним із ключових елементів правотворчості у міжнародному праві є форми об’єктивації її результатів, тобто міжнародно-правових норм. Мова йде саме про джерела права у їхньому формально-юридичному розумінні.
Description: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (26-28 листоп. 2014 р., м. Одеса) / MOH України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т; відп. ред.; І. С. Канзафарова, О. О. Нігреєва; відп. секретар A. Л. Святошнюк. — Одеса: Астропринт, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6261
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72-75.pdf67.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.