Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6237
Title: Українсько-японські відносини (у контексті візиту президента України В. Януковича до Японії)
Other Titles: Украинско-японские отношения (в контексте визита президента Украины В. Януковича в Японию)
Ukraine-Japan relations (in the context of the visit of the President of Ukraine V. Yanukovich to Japan)
Authors: Удовік, В. В.
Удовик, В. В.
Udovik, V. V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2013
Publisher: Астропринт
Keywords: українсько-японські відносини
Японія
украинско-японские отношения
Япония
Ukraine-Japan relations
Japan
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 18, Вип. 1(17), С. 117-126.
Abstract: У цій статті автор аналізує погляди стосовно сучасної України, які дом інують у засобах масової інформації та наукових колах Японії, надає інформацію щодо українсько-японського співробітництва в економічній та політичній сферах у 2000-х рр., а також підводить підсумки візиту Президента України В. Януковича до Японії у 2011 р. Особливість цієї статті полягає в тому, що при її написанні були здебільшого використані японські джерела.
В данной статье автор анализирует взгляды относительно современной Украины, которые доминируют в средствах массовой информации и научных кругах Японии, предоставляет информацию относительно украинско-японского сотрудничества в экономической и политической сферах в 2000-е гг., а также подводит итоги визита Президента Украины В. Януковича в Японию в 2011 г.
In this article the author analyses opinions regarding modern Ukraine that dominate Japan’s mass media and research circles, provides information about Ukraine-Japan relations in the economic and political spheres in the 2000-s and summarizes results of the visit of the President of Ukraine V. Yanukovich to Japan in 2011.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6237
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117-126.pdf108.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.