Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6213
Title: Онтологічні механізми основоположних смислових орієнтирів права в сучасній юридичній науці
Authors: Плавич, Володимир Петрович
Плавич, Владимир Петрович
Plavych, Volodymyr P.
Citation: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (26-28 листоп. 2014 р., м. Одеса)
Issue Date: 2014
Publisher: Асторпринт
Keywords: усвідомлення форм належної поведінки
унормування людського співжиття
актор моральної та правової відповідальності
системність
Series/Report no.: ;С. 42-45.
Abstract: Право виростає з людської буттєвості як чинник її само-організації та спрямовується у царину суспільного буття з метою його унормування згідно з актуальними культурно- ціннісними орієнтирами. Необхідною умовою дієвості право-вих норм є їхня скорельованість з тими онтологічними під-валинами, в контексті яких, власне, й визначається міра їх об’єктивності [1, с. 13-14]. Зведення права виключно до законодавчої нормативності призводить до суперечностей при зіткненні з проблемою преференцій між взаємопротилежними вимогами закону та метою юридичних критеріїв їх вирішення
Description: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (26-28 листоп. 2014 р., м. Одеса) / MOH України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. : І. С. Канзафарова, О. О. Нігреєва ; відп. секретар A. Л. Святошнюк. — Одеса : Астропринт, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6213
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42-45.pdf120.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.