Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6174
Title: Дійсне розуміння сутності права
Authors: Жуган, Дмитро Миколайович
Citation: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (26-28 листоп. 2014 р., м. Одеса)
Issue Date: 2014
Publisher: Асторпринт
Keywords: регулювання суспільних відносин
основа формування права
Series/Report no.: ;C. 36-38.
Abstract: Відомо, що право є одним із найбільш важливих і дієвих важелів регулювання суспільних відносин. Однак слід враховувати, що право як елемент надбудови не є ізольованим соціальним явищем, а перебуває весь час у русі та є невід’ємною складовою суспільних процесів. У зв’язку з цим варто заува¬жити, що право тісно пов’язане зі станом суспільного розвитку і у зв’язку зі змінами, які відбуваються в суспільстві, потребує відповідного реформування
Description: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (26-28 листоп. 2014 р., м. Одеса) / MOH України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. : І. С. Канзафарова, О. О. Нігреєва ; відп. секретар A. Л. Святошнюк. — Одеса : Астропринт, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6174
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
конф36-38.pdf89.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.