Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6173
Title: Проблеми сучасного тлумачення права
Authors: Гречко, І. О.
Citation: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (26-28 листоп. 2014 р., м. Одеса)
Issue Date: 2014
Publisher: Асторпринт
Keywords: процес тлумачення права та його ефективність
юридична герменевтика
взаємозв’язок юриспруденції та герменевтики
Series/Report no.: ;С. 27-30.
Abstract: Актуальність теми полягає в тому, що в ній розглядається одна з важливіших проблем юриспруденції — процес тлумачення права та його ефективність. Вказана проблема ще повністю не вивчена, не дивлячись на те, що в нашій країні є велика необхідність у її дослідженні. Це обумовлено державними та правовими змінами у сфері здійснення правосуддя та право-захисній діяльності. Об’єктивною необхідністю сьогоднішнього дня є вдосконалення юридичного тлумачення правових норм і правозастосовчої діяльності. При цьому оптимізація цих про-цесів, безсумнівно, повинна ґрунтуватися на сучасних наукових даних.
Description: Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (26-28 листоп. 2014 р., м. Одеса) / MOH України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. : І. С. Канзафарова, О. О. Нігреєва ; відп. секретар A. Л. Святошнюк. — Одеса : Астропринт, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6173
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rjya27-30.pdf121.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.