Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/617
Title: Ритм як динамічна складова інтегральної індивідуальності
Other Titles: Ритм как динамическая составляющая интегральной индивидуальности
The rhythm as the dinamical part of the integrated individuality
Authors: Литвиненко, Ольга Дмитрівна
Литвиненко, Ольга Дмитриевна
Lytvynenko, Olha D.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
Issue Date: 2010
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: інтегральна індивідуальність
художні
рухові
просторові
космічні
біологічні
психічні ритми
интегральная индивидуальность
художественные
двигательные
пространственные
космические
биологические
психические ритмы
the integrated individuality
the art
impellent
spatial
space
biological and psyche rhythms
Series/Report no.: Психологія;Т. 15, вип. 4
Abstract: У статті був зроблений аналіз літератури щодо вивчення ритмізації психіки як складової інтегральної індивідуальності. Зроблено висновок, що структура інтегральної індивідуальності має високий ступінь динамічності саме завдяки підсистемі ритму психічної діяльності. Основними видами та формами існування одиниць часового порядку психіки є художні, рухові, просторові, космічні, біологічні та психічні ритми.
В статье сделан анализ научных исследований ритмизации психики как составляющей интегральной индивидуальности. Сделан вывод, что структура интегральной индивидуальности имеет высокий уровень динамичности именно благодаря подсистеме ритма психической деятельности. Основными видами и формами существования единиц временного порядка психики являются художественные, двигательные, пространственные, космические, биологические и психические ритмы.
In the article was made an analysis of the learning of rhythmical psyche as the part of the integrated individuality. To summarize, the structure of the integral individuality has a high level of dynamism owing to the subsystem of the rhythm of the psyche activity. The basic kinds and forms of existence of units of the time order of the psyche are the art, impellent, spatial, space, biological and psyche rhythms.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/617
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Психологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
125-131.pdf70.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.