Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorТрочинська, Тетяна Григорівна
dc.contributor.authorТрочинская, Татьяна Григорьевна
dc.contributor.authorTrochynska, Tetiana G.
dc.date.accessioned2010-09-27T12:01:32Z
dc.date.available2010-09-27T12:01:32Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationВісник Одеського національного університету=Вестник Одесского национального университетаuk
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/616
dc.descriptionВiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2009. - Том 14, Вип. 14: Сер. "Біологія". – укр. і рос.uk
dc.description.abstractЗа допомогою комп’ютерної цитометрії визначено показники оптичної щільності ядерець і цитоплазми клітин чоловічих генеративних структур пшениці, жита та міжродових гібридів першого покоління за забарвлення на сумарний білок. Виявлено суттєвий видовий та сортовий поліморфізм у прояві досліджуваних кількісних ознак у батьківських форм. Встановлено наявність високого кореляційного зв’язку між вмістом білків у ядерці і цитоплазмі досліджуваних клітин усіх використаних злаків протягом мікроспорогенезу. Показано зміни кореляційних зв’язків між об’ємом ядерець і вмістом білків у ядерці і цитоплазмі в процесі мікроспорогенезу. С помощью компъютерной цитофотометрии определены показатели оптической плотности ядрышек и цитоплазмы клеток мужских генеративных структур пшеницы, ржи и межродовых гибридов первого поколения при окрашивании на суммарный белок. Установлен существенный видовой и сортовой полиморфизм в проявлении изученных количественных признаков родительских форм. Показана высокая корреляционная связь между содержанием белков в ядрышках и цитоплазме изученных клеток всех использованных злаков на протяжении микроспорогенеза. Выявлены изменения корреляционных связей между объемом ядрышек и содержанием белков в ядрышках и цитоплазме в процессе микроспорогенеза. The optical density indices of nucleolei and cytoplasm of male generative structures cells of wheat, rye and F1 intergeneric hybrids, stained for the detection of total protein have been estimated. The essential differences depending on the species and cultivar have been determined for investigated characters of parental forms cells. The close correlation between protein content in the nucleolei and cytoplasm of all studied cereals cells have been shown during microsporogenesis. The dynamics of correlation between nucleolei volumes and protein content of nucleolei and cytoplasm have been observed for cells of male generative structures in microsporogenesis.uk
dc.relation.ispartofseriesБіологія;Т. 14, вып. 14
dc.subjectмінливістьuk
dc.subjectкаріометричні ознакиuk
dc.subjectцитохімічні ознакиuk
dc.subjectкореляціяuk
dc.subjectпшеницяuk
dc.subjectжитоuk
dc.subjectпшенично-житні гібридиuk
dc.subjectизменчивостьuk
dc.subjectкариометричные признакиuk
dc.subjectцитохимические признакиuk
dc.subjectпшеницаuk
dc.subjectрожьuk
dc.subjectпшенично-ржаные гибридыuk
dc.subjectchangeabilityuk
dc.subjectcariometrical charactersuk
dc.subjectcytochemical charactersuk
dc.subjectcorrelation, wheatuk
dc.subjectrye,uk
dc.subjectwheat-rye hybridsuk
dc.titleЕКСПРЕСІЯ ТА КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ ЦИТОМЕТРИЧНИХ ОЗНАК КЛІТИН ЧОЛОВІЧИХ ГЕНЕРАТИВНИХ СТРУКТУР ПШЕНИЦІ, ЖИТА ТА ЇХ ГІБРИДІВ В ОНТОГЕНЕЗІ РОСЛИНuk
dc.title.alternativeЭКСПРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ ЦИТОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ КЛЕТОК МУЖСКИХ ГЕНЕРАТИВНИХ СТРУКТУР ПШЕНИЦІ, РЖИ И ИХ ГИБРИДОВ В ОНТОГЕНЕЗЕuk
dc.title.alternativeEXPRESSION AND CORRELATION OF ÑYTOMETRICAL CHARACTERS OF WHEAT, RYE AND WHEAT-RYE HYBRIDS F1 MALE GENERATIVE STRUCTURES CELLS Summary The optical density indices of nucleolei and cytoplasmuk
dc.typeArticleuk


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

  • Вісник Одеського національного університету. Біологія [401]
    Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія = Odesa National University Herald: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета під валовою нумерацією. – Серія заснована у 2007 р. - ISSN 2077-1746.

Показати скорочений опис матеріалу