Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/610
Title: Пір'яні кліщі роду Trouessartia canestrini, 1899 (àcari: Trouessartiidae) горобиних птахів України
Other Titles: Перьевые клещи рода Trouessartia canestrini, 1899 (àcari: Trouessartiidae) воробьиных птиц Украины
Feather mites of the genus Trouessartia canestrini, 1899 (àcari: Trouessartiidae) passerine birds of Ukraine
Authors: Бурдейна, С. Я.
Ківганов, Дмитро Анатолійович
Бурдейная, С. Я.
Кивганов, Дмитрий Анатольевич
Burdeina, S. Ya.
Kivganov, Dmytro A.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Keywords: пір'яні кліщі
острів Зміїний
Trouessartia
перьевые клещи
остров Змеиный
Trouessartia Украина
feather mites
the island Zmeiny
Trouessartia Ukraine
Series/Report no.: Біологія;Т. 14, вип. 8. – С. 75 - 80.
Abstract: На протязі 2003 — 2006 рр. на 16 видах горобиних птахів виявлено 193 екземпляри 13 видів кліщів роду Trouessartia. Два види кліщів Tr. trouessarti і Tr. jedliczkai виявлені на нових птахах-хазяїнах. Один вид кліщів роду Trouessartia морфологічно відрізняється від описаних в літературі. На протяжении 2003–2006 гг. на 16 видах воробьинообразных птиц выявлено 193 экземпляра 13 видов клещей рода Trouessartia. Два вида клещей Tr. trouessarti и Tr. jedliczkai обнаружены на новых видах птиц-хозяев. Один вид клещей рода Trouessartia морфологически отличен от описанных в литературе. During 2003–2006 193 specimens of 13 species of mites of the genus Trouessartia from 16 species of passerine are collected. New hosts for two trouessartia species are registered. One species of mites differ from the described in the literature species.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2009. - Том 14, Вип. 8: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/610
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ т 14 вып 8 Биология_75-80.pdf78.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.