Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6088
Title: Адам Чайковський у чотирикутнику Париж – Стамбул – Петербург – Варшава
Other Titles: Адам Чайковский в четырехугольнике Париж-Стамбул-Петербург-Варшава
Adam Czajkovsky in quadrangle between Paris-Istanbul-Petersburg-Warsaw
Authors: Полторак, Володимир Миколайович
Полторак, Владимир Николаевич
Poltorak, Volodymyr M.
Citation: Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
Issue Date: 2013
Publisher: СПД-ФО Бровкін О.В.
Keywords: Чайковський, Адам (Тимур-бей)
Чайковський, Михайло (Садик-паша)
Чайковський, Владислав (Музафер-паша)
Чайковский, Адам (Тимур-бей)
Чайковский, Михаил (Садык-паша)
Чайковский, Владислав (Музафер-паша)
Брюховецкий, Иван
Czajkovsky, Adam (Timur-Bey)
Czajkovsky, Michael (Sadyk Pasha)
Czajkovsky, Wladyslaw (Muzafer Pasha)
Bryuhovetsky, Ivan
Series/Report no.: ;Вип. 8, С. 59-69.
Abstract: У статті на основі опублікованих документів з’ясовані основні віхи життя сина відомого політичного діяча ХІХ ст. Михайла Чайковського – Адама. Його біографія дає можливість уточнити та дослідити невідомі сторінки життя та діяльності самого М.Чайковського (Садик-паші). Народившись в Парижі, отримавши освіту у Франції та взявши участь у франко-прусській війні на її боці, військову кар’єру Адам Чайковський розпочав у Стамбулі. Прослуживши майже півтора десятки років в османській армії, він продовжив кар’єру в російській армії – дослужився до рангу генерал-майора і вийшов у відставку. Опинившись в Сімферополі, він на схилі свого життя у 78 років був пограбований більшовиками – кінець життя зустрів скоріш за все у Варшаві – хоча достеменних відомостей про це в нашому розпорядженні немає. Доля цієї людини в умовах геополітичних трансформацій другої половини ХІХ – початку ХХ ст. показова і авантюрна водночас.
В статье на основе опубликованных документов показаны основные вехи жизни сына известного политического деятеля XIX в. Михаила Чайковского – Адама. Его биография дает возможность уточнить и исследовать неизвестные страницы жизни и деятельности самого М.Чайковский (Садык- паши). Родившись в Париже, получив образование во Франции и приняв участие на ее стороне во франко-прусской войне, военную карьеру Адам Чайковский начал в Стамбуле. Прослужив почти полтора десятка лет в османской армии, продолжил ее в российской армии, где дослужился до ранга генерал-майора и вышел в отставку. Оказавшись в Симферополе, он на закате своей жизни в 78 лет был ограблен большевиками – скончался правдоподобнее всего в Варшаве – хотя истинных сведений об этом в нашем распоряжении нет. Судьба этого человека в условиях геополитических трансформаций второй половины XIX – начала ХХ вв. показательная и авантюрная одновременно.
On the basis of published documents clarified milestones of life of a prominent political figure in the XIX. Michael Czajkovsky’s son – Adam. His biography gives the opportunity to clarify and explore the unknown life and activities of M. Czajkovsky (Sadyk Pasha). Borned in Paris, acquired the France Education, Adam Czajkowsky began his military career in Istanbul. Served almost 15 year in the Ottoman Army, he returned into the Russian army. Robbered by Bolsheviks in 1919 in Simferopol, he died in Warsaw in 1920th. His adventure life is typical and untypical both for the period of the second half of 19th century – beginning of 20th century.
Description: Чорноморська минувшина: записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва. – Одеса, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6088
Appears in Collections:Чорноморська минувшина

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59-69.pdf208.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.