Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6035
Title: Проблеми оцінювання структурно-функціонального людського капіталу у інноваційному розрізі економіки.
Other Titles: Проблемы оценки структурно-функционального человеческого капитала в аспекте инновационной экономики
Issues of evaluation of structural and functional human capital in the context of innovative economy.
Authors: Борщ, Вікторія Ігорівна
Борщ, Виктория Игоревна
Borshch, Viktoriya I.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: людський капітал
структурно-функціональний людський капітал
управлінський капітал
модель обліку людського капіталу
человеческий капитал
структурно-функциональный человеческий капитал
управленческий капитал
модель анализа человеческого капитала
human capital
structural and functional human capital
managerial capital
appraisal model of human capital
Series/Report no.: ;Т. 1, вип. 1/1
Abstract: У статті розглядаються проблемні аспекти аналізу структурно-функціонально людського капіталу з позицій інноваційної діяльності підприємства. Дається критичний аналіз моделей обліку даного виду капіталу. Пропонується комплексний підхід до оцінювання людського капіталу з точки зору його структурно-функціональної та інноваційної динаміки, який можна практично використовувати в процесі діагностики менеджменту підприємства
В статье рассматриваются проблемные аспекты анализа структурно-функционального человеческого капитала с точки зрения инновационной деятельности предприятия. Дается критический анализ моделей оценки данного вида капитала. Предлагается комплексный подход к оцениванию человеческого капитала с позиций структурно-функциональной и инновационной динамики, который пригоден на практике в процессе диагностики менеджмента предприятия
В статье рассматриваются проблемные аспекты анализа структурно-функционального человеческого капитала с точки зрения инновационной деятельности предприятия. Дается критический анализ моделей оценки данного вида капитала. Предлагается комплексный подход к оцениванию человеческого капитала с позиций структурно-функциональной и инновационной динамики, который пригоден на практике в процессе диагностики менеджмента предприятия
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6035
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
216-224.pdf276.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.