Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6018
Title: Адвокатські палати як органи адвокатського управління на західноукраїнських землях другої половини XIX - початку XX століття
Other Titles: Адвокатские палаты как органы адвокатского управления в западноукраинских землях второй половины XIX - начала XX века
Bar Association as the legal profession management at Western second half of XIX - beginning of XX century
Authors: Бойчук, Андрій Юрійович
Бойчук, Андрей Юрьевич
Boichuk, Andrey Y.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: наук. праці
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: адвокати
право
палати
суди
управління
адвокаты
право
палаты
суды
управления
attorneys
law
chambers
courts
government
Series/Report no.: ;Т. 1, вип. 1/1
Abstract: У статті досліджено організаційно-правові основи становлення та діяльності адвокатських палат як органів адвокатського управління в Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини. Розкрито її місце та роль у державно-політичній системі. Виявлено переваги, недоліки та особливості їх функціонування, зумовлені специфікою системи державного управління Галичиною
В статье исследованы организационно-правовые основы становления и деятельности адвокатских палат как органов адвокатского управления в Галиции в составе Австрии и Австро-Венгрии. Раскрыта их роль в государственно-политической системе. Выявлены преимущества, недостатки и особенности их функционирования, обусловленные спецификой системы государственного управления Галицией
В статье исследованы организационно-правовые основы становления и деятельности адвокатских палат как органов адвокатского управления в Галиции в составе Австрии и Австро-Венгрии. Раскрыта их роль в государственно-политической системе. Выявлены преимущества, недостатки и особенности их функционирования, обусловленные спецификой системы государственного управления Галицией
Description: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Т. 1, вип. 1/1
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6018
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204-215.pdf307.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.