Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6002
Title: Перегляд та виконання судових рішень в Гетьманщині в другій половині XVII століття
Other Titles: Пересмотр и исполнение судебных решений в Гетманщине во второй половине XVII века
View and satisfying judgments in Hetmanate in the second half of XVII century
Authors: Журавель, Микола Володимирович
Журавель, Николай Владимирович
Zhuravel, Mykola V.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Гетьманщина
покарання
відновлювальний процес
вирок
злочин
Гетманщина
наказание
возобновительный процесс
приговор
преступление
Hetmanate
punishment
renewal process
sentence
crime
Series/Report no.: ;Т. 1, вип. 1/1
Abstract: У статті розглядаються підстави для здійснення відновлювального процесу - основного способу перегляду судових рішень та порядок здійснення відновлювального провадження в Гетьманщині в другій половині XVII ст. Також досліджується порядок виконання судових рішень та повноваження державних органів та посадових осіб по виконанню вироків. Вивчаються види покарань за злочини, випадки їх присудження тощо.
В статье рассматриваются основания для осуществления возобновительного процесса - основного способа пересмотра судебных решений и порядок осуществления возобновительного производства в Гетманщине во второй половине XVII столетия. Также исследуется порядок исполнения судебных решений и полномочия государственных органов и должностных лиц по исполнению приговоров. Изучаются виды наказаний за преступления, случаи их присуждения и так далее.
В статье рассматриваются основания для осуществления возобновительного процесса - основного способа пересмотра судебных решений и порядок осуществления возобновительного производства в Гетманщине во второй половине XVII столетия. Также исследуется порядок исполнения судебных решений и полномочия государственных органов и должностных лиц по исполнению приговоров. Изучаются виды наказаний за преступления, случаи их присуждения и так далее.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6002
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
191-196.pdf260.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.