Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6000
Title: Інноваційні процеси в сучасній лексиці (на матеріалі друкованих ЗМІ)
Authors: Глигало, Станіслава
Citation: Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет
metadata.dc.contributor.advisor: Кондратенко, Наталія Василівна
Кондратенко, Наталья Васильевна
Kondratenko, Nataliia V.
Keywords: лексика
ЗМІ
Series/Report no.: ;Вип. 5, С. 22-24.
Abstract: Аналіз інноваційних процесів сучасного медіатексту дозволяє з’ясувати основні тенденції в оновленні мас-медійної лексики, здійснити семантичний аналіз новацій іншомовного походження, окреслити сфери їх поширення й дати їм оцінку, дослідити неологізми-новотвори в мові сучасних мас-медіа і визначити найпродуктивніші способи їх творення, виявити особливості експресивного мовлення сучасних українських засобів масової інформації. Це сприятиме визначенню специфіки розвитку мови сучасних засобів масової інформації, що безпосередньо пов’язана з розвитком соціуму, формується під його впливом і відображає його поступ.
Description: Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6000
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22-24.pdf213.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.