Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5988
Title: Методологічні підходи до реалізації економічного потенціалу підприємства в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки
Other Titles: Методологические подходы к реализации экономического потенциала предприятия в условиях инновационно-инвестиционной модели развития экономики
Methodological approaches to the realization of the economic potential of the company in terms of innovative investment model of economic development
Authors: Захарченко, Віталій Іванович
Баєв, Юрій Анатолійович
Захарченко, Виталий Иванович
Баев, Юрий Анатольевич
Zakharchenko, Vitaliy I.
Baev, Yuriy I.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: підприємство
економічний потенціал
стратегія
модель
інноваційно-інвестиційна діяльність
предприятие
экономический потенциал
стратегия
модель
инновационно-инвестиционная деятельность
enterprise
economic potential
strategy model
innovation and investment activities
Series/Report no.: ;Т. 1, вип. 1/1
Abstract: Запропоновано обґрунтування науково-обгрунтованої стратегії підвищення рівня економічного потенціалу підприємства інноваційного типу в умовах реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку вітчизняної економіки
Предложено обоснование научно-обоснованной стратегии повышения уровня экономического потенциала предприятия инновационного типа в условиях реализации инновационно-инвестиционной модели развития отечественной экономики
Proposed rationale for evidence-based strategy to improve economic potential in terms of innovation type of innovative-investment model of development of t he national economy.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5988
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
97-104.pdf270.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.