Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/595
Title: ВМІСТ МЕТАБОЛІТІВ ВІТАМІНУ С В ОРГАНАХ МІДІЙ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS ЗА ДІЇ СУЛЬФАТУ МІДІ
Other Titles: СОДЕРЖАНИЕ МЕТАБОЛИТОВ ВИТАМИНА С В ОРГАНАХ МИДИЙ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS ПОД ДЕЙСТВИЕМ СУЛЬФАТА МЕДИ
VITAMIN C METABOLITES CONCENTRATIONS IN THE ORGANS OF MUSSELS MYTILUS GALLOPROVINCIALIS UNDER COPPER SULPHATE ACTION
Authors: Захарієва, З. Є.
Будняк, Олександр Костянтинович
Сорокін, Андрій Вікторович
Будняк, Олена Леонідівна
Петров, Сергій Анатолійович
Захариева, 3. Е.
Будняк, Александр Константинович
Сорокин, Андрей Викторович
Будняк, Елена Леонидовна
Петров, Сергей Анатольевич
Zakhariieva, Z. Ye.
Budniak, Oleksandr K.
Sorokin, Andrii V.
Budniak, Olena L.
Petrov, Serhii A.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Keywords: аскорбінова кислота
метаболіти
чорноморські мідії
аскорбиновая кислота
метаболиты
черноморские мидии
ascorbic acid
metabolites
black sea mussels
Series/Report no.: Біологія;Т. 14, вип. 8. – С. 7 - 12.
Abstract: ивчали вплив різних концентрацій сульфату міді на вміст метаболітів вітаміну С в органах чорноморських мідій Mytilus galloprovincialis. Загальна кількість вітаміну С зменшується зворотньо пропорційно концентрац ії токсиканту. При помірних концентраціях сульфату міді (15,6 та 156 нмоль/л) в тканинах мідій накопичується дегідроаскорбінова кислота, а велика концентрація сульфату міді (1560 нмоль/л) призводить до незворотнього перетворення дегідроаскорбінової кислоти у дикетогулонову кислоту.Изучено действие ионов меди на показатели содержания метаболитов витамина С в органах черноморских мидий Mytilus galloprovincialis. Общее количество витамина С уменьшается обратно пропорционально концентрации токсиканта. При этом при концентрации сульфата меди 15,6 и 156 нмоль/л накапливается дегидроаскорбиновая кислота, а высокая концентрация меди (1560 нмоль/л) приводит к необратимому превращению дегидроаскорбиновой кислоты в дикетогулоновую кислоту.The effect of copper sulphate on the concentrations of vitamin C metabolites in the organs of black sea mussels of Mytilus galloprovincialis was studied. The common amount of vitamin C decrease inversely proportional to the concentration of copper sulphate. Thus at the concentration of copper sulphate (15,6 òà 156 nmol/l) level of dehydroascorbic acid increases, and the high concentration of copper sulphate (1560 nmol/l) results in irreversible destruction of dehydroascorbic acid into diketogulonic acid.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2009. - Том 14, Вип. 8: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/595
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ т 14 вып 8 Биология_7-12.pdf95.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.