Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5926
Title: Особливості обліку доходів і витрат від інвестиційної та інноваційної діяльності
Other Titles: Особенности учета доходов и расходов от инвестиционной и инновационной деятельности
Features of account and revenues from rashodov ynvestytsyonnoy and ynnovatsyonnoy activities
Authors: Побережець, Ольга Валеріївна
Побережец, Ольга Валерьевна
Poberezhets, Olha V.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: інвестиційна діяльність
інноваційна діяльність
доходи
витрати
инвестиционная деятельность
инновационная деятельность
доходы
расходы
investment
innovation activity
income
expenses
Series/Report no.: ;Т. 1, вип. 2/2
Abstract: У статті проаналізовано особливості обліку доходів і витрат від інвестиційної та інноваційної діяльності. Зокрема, показано що доходи інвестиційної діяльності – це доходи з купівлі-продажу фінансових інвестицій, а витрати інвестиційної діяльності – це витрати, які має підприємство від залучення інвестиційних коштів інших суб'єктів господарювання та виконання відповідних зобов'язань. Відображення у бухгалтерському обліку данних операцій. Показано, як саме здійснюється регулювання обліку інноваційних доходів і витрат на основі Положень стандартів бухгалтерського обліку. А також тенденцію розвитку інвестиційних і інноваційних процесів в Одеській області.
В статье проанализированы особенности учета доходов и расходов от инвестиционной и инновационной деятельности. В частности, показано, что доходы инвестиционной деятельности – это доходы по купле-продаже финансовых инвестиций, а расходы инвестиционной деятельности – это расходы, которые имеет предприятие от привлечения инвестиционных средств других субъектов хозяйствования и выполнение соответствующих обязательств. Отражение в бухгалтерском учете данных операций. Показано, как осуществляется регулирование учета инновационных доходов и расходов на основе Положений стандартов бухгалтерского учета. А также тенденцию развития инвестиционных и инновационных процессов в Одесской области.
The paper analyzes the characteristics of income and expenses from investment and innovation. In particular, it is shown that investment income is income from the sale of investments and investment costs – it costs a company to attract investment funds and other entities fulfillment of their obligations. Displays the accounting data operations. It is shown how the regulation of innovative accounting of income and expenses on the basis of accounting standards. Also, the trend of investment and innovation in the Odessa region.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5926
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91-98.pdf153.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.