Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5897
Назва: Социальный статус участников положительно-оценочных речевых актов (на материале англоязычного художественного дискурса)
Інші назви: Соціальний статус учасників позитивно-оцінних мовленнєвих актів (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)
The social status of positive evaluative speech acts participants (on the samples from English artistic discourse)
Автори: Бигунова, Наталья Александровна
Бігунова, Наталя Олександрівна
Bihunova, Natalia O.
Бібліографічний опис: Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Дата публікації: 2014
Видавництво: Астропринт
Ключові слова: оценка
речевой акт
одобрение
похвала
комплимент
лесть
социальный статус
оцінка
мовленнєвий акт
схвалення
похвала
комплімент
лестощі
соціальний статус
evaluation
speech act
approval
praise
compliment
flattery
social status
Серія/номер: ;№ 20, С. 70-74.
Короткий огляд (реферат): В статье обозначены семантические и прагматические особенности положительно-оценочных речевых актов одобрения, похвалы, комплимента и лести. Дифференцирован объект оценки в данных смежных речевых актах. Объектами одобрения являются неодушевленные предметы, идеи и явления. Объектами похвалы являются моральные и интеллектуальные качества, умения и поступки собеседника или третьего лица, а также внешность или манеры третьего лица. Объектами комплимента выступают внешность и достижения адресата. РА лести направлен на те же объекты, что РА похвалы и комплимента. В статье исследован социальный статус участников положительно-оценочных речевых актов. Одобрение отнесено к статусно-нейтральным речевым актам, а похвала, комплимент и лесть — к статусно-лабильным речевым актам. Установлено, что похвала преимущественно направлена от вышестоящего коммуниканта к нижестоящему, лесть — наоборот, — от нижестоящего коммуниканта к вышестоящему, а комплимент чаще адресован равному по статусу коммуниканту. Важным социальным фактором речевого акта комплимента, в отличие от других положительно-оценочных речевых актов, признана половая принадлежность его участников: установлено, что комплимент внешности гораздо чаще адресован женщине.
У статті визначено семантичні та прагматичні особливості позитивно-оцінних мовленнєвих актів схвалення, похвали, компліменту та лестощів. Визначений об’єкт оцінки в даних сміжних мовленнєвих актах. Об’єктами схвалення є неживі речі, ідеї та явища. Об’єктами похвали є моральні та інтелектуальні якості, вміння та вчинки спібесідника або третьої особи, а також зовнішність і манери третьої особи. Об’єктами комплімента виступають зовнішність і досягнення адресата. МА лестощів направлений на тіж об’єкти, що й МА похвали і комплименту. В статті досліджено соціальний статус учасників позитивно-оцінних мовленнєвих актів. Схвалення віднесено до статусно-нейтральних мовленнєвих актів, а похвала, комплімент і лестощі — до статусно-лабільних мовленнєвих актів. Установлено, що похвала направлена переважно від вищого за статусом комуніканта до нижчого, лестощі — навпаки: від нижчого за статусом комуніканта до вищого, а комплімент частіше за все адресовано рівному за статусом комуніканту. Важливим соціальним фактором мовленнєвого акту компліменту, на відміну від інших позитивно-оцінних мовленнєвих актів, визнано полову приналежність його учасників. Установлено, що комплімент зовнішності набагато частіше адресований жінці.
The article analyses semantic and pragmatic peculiarities of approval, praise, compliment and flattery positive evaluative speech acts. The object of evaluation in these contiguous speech acts has been differentiated. The object of approval is inanimate things, ideas and phenomena. The object of praise is a person’s moral and intellectual qualities, skills and actions of an interlocutor or of the third person, and the third person’s appearance and manners. The object of compliment is the addressee’s appearance and achievements. Flattery speech act is directed towards the same objects as praise and compliment speech acts. The article also reports on the social status of the participants of positive evaluative speech acts. Approval has been referred to neutral¬status speech acts, and praise, compliment and flattery — to labile-status speech acts. It has been established, that praise is mainly directed from a superior communicant towards a subordinate one, while flattery, on the contrary, is directed from a subordinate communicant towards a superior one, and compliment is more often addressed to a socially equal communicant. An important social factor of compliment speech act is considered to be the sex of its participants: it has been found out that appearance compliment is more often addressed to a woman, which differs compliment from other positive evaluative speech acts.
Опис: Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2014. – за 2013, №20: Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5897
Розташовується у зібраннях:Мова

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
70-74a.pdf125.69 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.