Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5806
Title: Політика адміністрації Б. Клінтона щодо регіону Західні Балкани
Other Titles: Политика администрации Б. Клинтона в регионе Западные Балканы
The Bill Clinton’s administration policy toward the Western Balkan region
Authors: Козловська, Ю. І.
Козловская, Ю. И.
Kozlovska, Y.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2014
Publisher: Астропринт
Keywords: боснійська війна
косовська криза
США
адміністрація Б. Клінтона
доктрина Клінтона
боснийская война
косовский кризис
администрация Б. Клинтона
доктрина Клинтона
Bosnian war
crisis in Kosovo
USA
administration of Bill Clinton
Clinton’s doctrine
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 19, Вип. 1(20), С. 104-110.
Abstract: Стаття має на меті розкрити особливості політики США на Західних Балканах. Показано, що регіон не є пріоритетним у зовнішній політиці Сполучених Штатів, але використовувався адміністрацією Б. Клінтона як полігон для затвердження США в якості єдиного світового лідера. Вирішення практичних питань щодо існуючих в регіоні труднощів в економічній, політичній, етнічній та гуманітарній сферах Сполучені Штати віддають Європейському Союзу. Проте основні важелі у розв’язуванні ключових питань США залишають за собою.
Статья имеет целью раскрыть особенности политики США на Западных Балканах. Показано, что регион не является приоритетным во внешней политике Соединённых Штатов, однако использовался администрацией Б. Клинтона как полигон для утверждения США в качестве единственного мирового лидера. Решение практических вопросов, связанных с существующими в регионе трудностями в экономической, политической, этнической и гуманитарной сферах, Соединённые Штаты предоставляют Европейскому Союзу. Однако, основные рычаги в развязывании ключевых вопросов США оставляют за собой.
Current article is aimed at discovering of peculiarities of the US policy in the Western Balkans. It is revealed in this article that the Western Balkan region has no special priority within the foreign policy of the United States, even though Bill Clinton’s administration used it as the launching platform for establishing itself as a single global leader. The United States entrusts the European Union with solving of the practical issues resulting from the problems in the economic, political, ethnical and humanitarian spheres, which are inherent to the analyzed region. Nonetheless the US keeps control over the main leverages used to solve key issues.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5806
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104-110.pdf87.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.