Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5795
Title: Оцінка екологічного нормування гранично допустимих концентрацій фтору в системі «природне середовище - людина»
Other Titles: Оценка экологического нормирования предельно допустимых концентраций фтора в системе «природная среда - человек»
Assessment of environmental regulation of maximum permissible concentrations of fluorine in system «environment - human”
Authors: Тригуб, Валентина Іванівна
Тригуб, Валентина Ивановна
Trigub, Valentina I.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: фтор
гранично допустимі концентрації
природне середовище
людина
предельно допустимые концентрации
природная среда
человек
fluorine
maximum permissible concentrations
environment
human
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 19, Вип. 1(20), С. 139-152.
Abstract: Розглянуто теоретичні основи екологічного нормування та підходи до встановлення граничних концентрацій фтору в природних об’єктах. Викладено критерії визначення рівнів допустимих концентрацій мікроелементу в атмосферному повітрі, ґрунті, природних (в тому числі питних) водах та його вплив на здоров’я населення. Результати аналізу літературних джерел та власних досліджень засвідчують наявність зв’язку між вмістом фтору в компонентах природного середовища і здоров’ям населення. Для збереженню якості навколишнього середовища та здоров’я людей необхідне строге нормування надходжень сполук фтору в біосферу.
Рассмотрены теоретические основы экологического нормирования и подходы к установлению предельных концентрацій фтора в природных объектах. Изложены критерии определения уровней допустимых концентрацій микроэлемента в атмосферном воздухе, почве, природних (в том числе и питьевых) водах и его влияние на здоровье населения. Результаты анализа литературных источников и собственных исследований подтверждают наличие святи между содержанием фтора в компонентах природной среды и здоровьем населения. Для сохранения качества окружающей среды и здоров’я населения необходимо строгое нормирование поступлений соединений фтора в биосферу.
The theoretical foundations of environmental regulation and approaches to maximum permissible concentrations of fluorine in natural objects are considered. The article presents the criteria for determining levels of permissible concentrations of microelement in air, soil, natural (including drinking) waters and its impact on public health. The analysis of the literature and own studies confirm the link between fluorine content in the components of the environment and public health. To maintain the quality of the environment and human health must be strictly regulating revenue of fluorine compounds in the biosphere.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5795
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139-152a.pdf205.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.