Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5723
Title: Легалізація зброї як одна з гарантій забезпечення права на необхідну оборону
Authors: Орловський, Богдан Михайлович
Орловский, Богдан Михайлович
Orlovskyi, Bohdan M.
Citation: Дотримання прав людини при здійсненні правосуддя. Восьмі юридичні читання : матеріали наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (ОНУ ім. І. І. Мечникова, кафедра кримінального права, кримінального процесу і криміналістики, 14 травня 2010 р.)
Issue Date: 2010
Publisher: Астропринт
Keywords: необхідна оборона
легалізація зброї
Series/Report no.: ;С. 144-147.
Abstract: Розбудова в Україні соціальної держави в рамках вступу до Європейського Союзу передбачає, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соці¬альною цінністю і їх захист є пріоритетним напрямком держав¬ної політики. Відповідно до Конституції України кожна людина має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
Description: Дотримання прав людини при здійсненні правосуддя. Восьмі юридичні читання: матеріали наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (ОНУ ім. І. І. Мечникова, кафедра кримінального права, кримінального процесу і криміналістики, 14 травня 2010 р.) / М-во освіти і науки України; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; уклад.: Є. Л. Стрельцов, І. С. Доброход; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. — Одеса: Астропринт, 2010.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5723
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
144-147.pdf56.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.