Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5721
Title: Інститут необхідної оборони за кримінальним правом України та США: порівняльний аналіз
Authors: Орловський, Богдан Михайлович
Орловский, Богдан Михайлович
Orlovskyi, Bohdan M.
Citation: Духовне життя суспільства та злочинність. Сьомі юридичні читання : матеріали наук. конф. (11 груд. 2009 р.)
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Keywords: необхідна оборона
кримінальне право
Series/Report no.: ;С. 114-117.
Abstract: Розбудова в України соціальної держави в рамках вступу до Європейського Союзу передбачає, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю і їх захист є пріоритетним напрямком кримінально-правової політики української держави. В рамках цього постає питання про необхідність ефективного забезпечення правового регулювання інституту необхідної оборони як гарантії захисту громадянами своїх конституційних прав та свобод на рівні міжнародних стандартів.
Description: Духовне життя суспільства та злочинність. Сьомі юридичні читання : матеріали наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (ОНУ ім. І. І. Мечникова, кафедра кримінального права, кримінального процесу і криміналістики, 11 грудня 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; уклад. : Є. Л. Стрельцов, І. С. Доброход ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. — Одеса : Астропринт, 2009.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5721
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114-117.pdf58.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.