Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5682
Title: Початок досудового розслідування злочинів і кримінальних проступків відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України
Other Titles: Начало досудебного расследования преступлений и уголовных проступков согласно новому Уголовному процессуальному кодексу Украины
Authors: Ревака, Віктор Миколайович
Ревака, Виктор Николаевич
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: слідчий
прокурор
слідчий суддя
довідка спеціаліста (експерта) та висновок
дослідження спеціаліста — експертне дослідження
опитування — допит
следователь
прокурор
следственный судья
справка специалиста (эксперта) и заключение
исследования специалиста — экспертное исследование
опрос — допрос
Series/Report no.: ;Вип. 16.
Abstract: Автори нового КПК України запропонували відмовитися від дослідчої перевірки та стадії порушення кримінальної справи взагалі. Таким чином усунено найістотнішу перепону в кримінальному провадженн і, що викладено у розділі 3, глави 19 КПК України. Важливою новелою нового Кримінального процесуального кодексу України є положення щодо відмови від інституту порушення кримінальної справи. За таких умов громадяни мають змогу реалізувати право на захист своїх інтересів одразу після надходження заяви чи повідомлення про злочин. Зазначене унеможливить певні конфлікти між працівниками правоохоронних органів і громадянами, оскільки кожну заяву чи повідомлення обов’язково розглянуть
Авторы нового УПК Украины предложили отказаться от доследственной проверки и стадии возбуждения уголовного дела вообще. Таким образом устранена наибольшая преграда в уголовном производстве. Важной новеллой нового Уголовного процессуального кодекса Украины является положение об отказе от института возбуждения уголовного дела. В таких условиях граждане имеют возможность реализовать право на защиту своих интересов сразу после поступления заявления или сообщения о преступлении. Сказанное позволит решить некоторые конфликтные ситуации между правоохранительными органами и гражданами, поскольку каждое заявление или сообщение подлежит обязательному рассмотрению
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5682
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
222-226.pdf85.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.