Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5626
Название: БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАКТОБАКТЕРІЙ ─ ПРЕДСТАВНИКІВ РЕЗИДЕНТНОЇ МІКРОБІОТИ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ
Другие названия: БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАКТОБАКТЕРИЙ ─ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕЗИДЕНТНОЙ МИКРОБИОТЫ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
BIOLOGICAL PROPERTIES OF LACTOBACILLI ─ OYSTER MUSHROOM RESIDENTIAL MICROBIOTA REPRESENTATIVES
Авторы: Басюл, Олена Владленівна
Ямборко, Ганна Валентинівна
Іваниця, Володимир Олексійович
Басюл, Елена Владленовна
Ямборко, Анна Валентиновна
Иваница, Владимир Алексеевич
Basiul, Olena V.
Yamborko, Hanna V.
Ivanytsia, Volodymyr O.
Библиографическое описание: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Дата публикации: 2014
Издательство: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключевые слова: Lactobacillus plantarum
антагоністична активність
молочна кислота
глива звичайна
ферментування
антагонистическая активность
молочная кислота
вешенка обыкновенная
ферментация
antagonistic activity
lactic acid
oyster mushroom
fermentation
Серия/номер: ;№ 2(26), С. 45-53.
Краткий осмотр (реферат): Метою дослідження було виділення штамів лактобактерій зі свіжих та самоквасних плодових тіл гливи звичайної Pleurotus ostreatus та вивчення їхніх біологічних і біотехнологічних властивостей. Методи. Об′єктом дослідження були 50 штамів лактобактерій, виділених зі свіжих і самоквасних плодових тіл грибів глива звичайна Pleurotus ostreatus. Родову та видову належність лактобактерій встановлювали за морфолого-культуральними, фізіолого-біохімічними властивостями, та підтверджували методом ПЦР з використан- ням праймерів до ділянок 16S РНК та recA. Ступінь кислотоутворення штамів лактобацил досліджували за інкубації у знежиреному молоці упродовж 1, 15 та 24 годин, граничну кислотність − за інкубації упродовж тижня, молочну кислоту − титрометричним методом. Антагоністичну активність лактобактерій визначали методом агарових блоків. Результати. Встановлено, що молочнокислі бактерії входять складу мікробіоти плодових тіл гриба Pleurotus ostreatus. Ізольовані із свіжих та ферментованих грибів 8 штамів лактобактерій за морфологічними, культуральними та фізіолого-біохімічними ознаками віднесено до виду Lactobacillus plantarum, що підтверджено методом ПЛР. Досліджувані штами лактобацил за 15 год. продукують від 0,5 ± 0,1 до 1,4 ± 0,2% молочної кислоти, а гранична кислотність складає 144−300 0Т. Висновок. Штамп Lactobacillus plantarum ONU315, ізольований з плодових тіл гливи звичайної є активним кислотоутворювачем з антагоністичною активністю високого та середнього ступенів щодо умовно патогенних бактерій, бактерій представників мікробіоти гливи, не проявляє антагонізму до молочнокислих бактерій інших видів.
Метою дослідження було виділення штамів лактобактерій зі свіжих та самоквасних плодових тіл гливи звичайної Pleurotus ostreatus та вивчення їхніх біологічних і біотехнологічних властивостей. Методи. Об′єктом дослідження були 50 штамів лактобактерій, виділених зі свіжих і самоквасних плодових тіл грибів глива звичайна Pleurotus ostreatus. Родову та видову належність лактобактерій встановлювали за морфолого-культуральними, фізіолого-біохімічними властивостями, та підтверджували методом ПЦР з використан- ням праймерів до ділянок 16S РНК та recA. Ступінь кислотоутворення штамів лактобацил досліджували за інкубації у знежиреному молоці упродовж 1, 15 та 24 годин, граничну кислотність − за інкубації упродовж тижня, молочну кислоту − титрометричним методом. Антагоністичну активність лактобактерій визначали методом агарових блоків. Результати. Встановлено, що молочнокислі бактерії входять складу мікробіоти плодових тіл гриба Pleurotus ostreatus. Ізольовані із свіжих та ферментованих грибів 8 штамів лактобактерій за морфологічними, культуральними та фізіолого-біохімічними ознаками віднесено до виду Lactobacillus plantarum, що підтверджено методом ПЛР. Досліджувані штами лактобацил за 15 год. продукують від 0,5 ± 0,1 до 1,4 ± 0,2% молочної кислоти, а гранична кислотність складає 144−300 0Т. Висновок. Штам Lactobacillus plantarum ONU315, ізольований з плодових тіл гливи звичайної є активним кислотоутворювачем з антагоністичною активністю високого та середнього ступенів щодо умовно патогенних бактерій, бактерій представників мікробіоти гливи, не проявляє антагонізму до молочнокислих бактерій інших видів.
The aim of the investigation was lactobacilli strains isolation from Pleurotus ostreatus oyster mushroom fresh and fermented fruiting bodies and study of their biological and biotechnological properties. Methods. Investigation objects were 50 lactobacilli strains isolated from Pleurotus ostreatus oyster mushroom fresh and fermented fruiting bodies. Lactobacilli genus and species belonging were determined by morphological, cultural, physiological, biochemical properties and confirmed by PCR method with primers to 16 S РНК and recA. Lactobacilli strains acid producing degree was investigated by incubation in skimmed milk for 1, 15 and 24 hours, limit acidity – by week incubation, lactic acid percentage – by titration method. Lactobacilli antagonism was determined by agar blocks method. Results. Lactic acid bacteria are considered to be a part of Pleurotus ostreatus fruiting bodies microbiota. 8 lactobacilli strains, isolated from fresh and fermented mushrooms, were identified by morphological, cultural and physiology-biochemical properties as the Lactobacillus plantarum species, that was confirmed by PCR method. Investigated lactobacilli strains produce from 0.5 ± 0.1 to 1.4 ± 0.2% of lactic acid for 15 hours, and acidity is 144−300 0Т. Conclusion. Strain L. plantarum ONU315, isolated from Pleurotus ostreatus oyster mushroom fresh and fermented fruiting bodies, is active acid producer with high and medium level antagonistic activity to opportunistic bacteria, bacteria − oyster mushroom representatives, do not show antagonism to other species lactic acid bacteria.
Описание: Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology : науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5626
Располагается в коллекциях:Мікробіологія і біотехнологія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
45-53.pdf743 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.