Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5612
Title: Мікробіологія в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (1865–2013)
Other Titles: Микробиология в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова (1865–2013)
Microbiology in Odesa National I. I. Mechnykov University (1865–2013)
Authors: Іваниця, Володимир Олексійович
Юргелайтіс, Ніна Георгіївна
Бурлака, Т. В.
Гудзенко, Тетяна Василівна
Ямборко, Ганна Валентинівна
Иваница, Владимир Алексеевич
Юргелайтис, Нина Георгиевна
Ямборко, Анна Валентиновна
Ivanytsia, Volodymyr O.
Yurhelaitis, Nina Heorhiivna
Burlaka, T. V.
Gudzenko, Tetiana V.
Yamborko, Hanna V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Гудзенко, Татьяна Васильевна
Keywords: мікробіологія
вірусологія
біотехнологія
історія науки
микробиология
вирусология
биотехнология
история науки
microbiology
virology
biotechnology
history of science
Series/Report no.: Біологія;Т. 18, Вип. 4(33), С.67-81.
Abstract: Метою статті є висвітлення багатої історії мікробіологічних досліджень та 80-літньої історії кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. На багатому фактичному матеріалі показано становлення мікробіології в університеті, біля витоків якої стояли видатні вчені – професор Л.С. Ценковський, лауреат Нобелівської премії І.І. Мечников, академік Д.К. Заболотний та інші. Висвітлено участь викладачів та наукових співробітників кафедри у підготовці фахівців мікробіологів, вірусологів, біотехнологів та проведенні наукових досліджень.
Цель статьи – освещение богатой истории микробиологических исследований и 80-лет- ней истории кафедры микробиологии, вирусологии и биотехнологии Одесского национального университета имени И. И . Мечникова. На основе обширного фактического материала показано становление микробиологии в университете, около истоков которой стояли выдающиеся ученые – профессор Л. С. Ценковский, лауреат Нобелевской премии И. И . Мечников, академик Д. К. Заболотный и другие. Отражено участие преподавателей и научных сотрудников кафедры в подготовке специалистов микробиологов, вирусологов, биотехнологов и проведении научных исследований.
The purpose of the article is presentation of rich history of microbiological researches and 80-years-old history of Chair of Microbiology, Virology and Biotechnology of the Odesa National I. I. Mechnykov University. According the rich actual material the becoming of microbiology in an university since works of famous scientists – professor L. S. Cenkovskiy, Nobel Laureate I. I. Mechnikov et al. – has been shown. The participating of professors and researchers of chair in the preparation of microbiologists, virologists, biotechnologists and the organization of scientific investigations has been reflected.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5612
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67-81.pdf234.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.